Laatste kans! Solden met 50% op héél veel

6 : 6 : 2
44
Garantie

Garantie

Terug naar overzicht

De wettelijke garantie

Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door ons, als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die je ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van ons jegens ons kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

De Belgische wetgeving biedt je bepaalde wettelijke garantierechten. Als consument en koper profiteer je van de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze voorwaarden zijn steeds te raadplegen op de website van de FOD Economie  De onderstaande commerciële garantiebepalingen laten deze wettelijke rechten onverlet en houden dus geen beperking van jouw wettelijke rechten in. Daarnaast geniet je bij Beter Bed ook van onze “extra garanties”; verder hieronder lees je daar meer over.

De start van de garantietermijn

De garanties gaan in op het moment dat Beter Bed de artikelen bij je geleverd heeft. Dit is tevens de factuurdatum.

De extra garanties van Beter Bed

Onverminderd jouw wettelijke garantierechten conform de Belgische wetgeving, biedt Beter Bed de onderstaande extra garanties onder de genoemde voorwaarden.

Voorwaarden voor de extra garantie

Om aanspraak te kunnen maken op de extra Beter Bed garantie (zie hieronder), dien je te voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
• Je kunt aantonen dat je bij Beter Bed de aankoop hebt gedaan.
• Alle gebruiksinstructies werden opgevolgd

Op elektrische en/of elektronische onderdelen van producten geldt een wettelijke garantieperiode van 2 jaar.

De datum waarop je ons van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van bovenstaande extra garanties die Beter Bed biedt.

Voor de extra garanties van Beter Bed geldt dat de artikelen die  eigenschappen moeten bezitten die je bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan hebt je recht op reparatie, en indien dit eerste niet mogelijk is, heb je recht op vervanging. Indien reparatie of vervanging niet meer mogelijk zijn, bestaat nog de keuze tussen ontbinding van de aankoopovereenkomst of prijsvermindering.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de algemene voorwaarden

Advies nodig?

Bel of chat met een slaapexpert en stel direct je vraag.

Momenteel zijn onderstaande contactopties beschikbaar:

Klik hier om de contactmogelijkheden te bekijken
Start
Deze site is beschermd tegen robots. Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.